การวางแผนครอบครัว คือ…?


ทุกวันนี้สังคมมนุษย์เรามีปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ล้วนมีสาเหตุมาจากการวางแผนครอบครัวที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้หากได้รับความรู้ความเข้าใจในการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้ลดปัญหาที่อาจเกิดตามมาต่อทั้งครอบครัว ชุมชนไปจนถึงระดับชาติได้อีกด้วย

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว การวางแผนครอบครัว เป็นเครื่องมือสำคัญในการ นำพาครอบครัวให้มีความสุขและเป็นแหล่งสร้างคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้สามี–ภรรยาได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการทำงานและการแสวงหาความรู้ได้ทั้งสองฝ่าย

การวางแผนครอบครัว หมายถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพการแต่งงาน การวางแผนที่จะมีบุตรการเว้นช่วงระยะห่างของการมีบุตรที่เหมาะสมการ เป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อเลี้ยงดู บุตรให้เป็นคนดีมีคุณภาพ และ มีความสุข มีผลเพื่อให้เกิดความสุข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ในบางครอบครัว  การวางแผนครอบครัวยังรวมไปถึงการกำหนดเพศของบุตร  และการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากหรือการไม่มีบุตรด้วย ซึ่งล้วนเป็นการวางแผนครอบครัว  โดยควรเป็นความคิดและข้อตกลงร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา  ไม่ใช่เป็นข้อกำหนดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง    ซึ่งการวางแผนครอบครัวนั้นจะต้องนำปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาอีกด้วย

ถ้ามีการวางแผนไว้ดีอย่างนี้แล้วละก็ ความสุขของครอบครัวจะตามมาแล้วคุณละได้คิดวางแผนครอบครัว ของคุณหรือยัง ?

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.sarnrak.net/blog/blogger.php?MemID=90130163003

Advertisements

มกราคม 3, 2010. การวางแผนครอบครัว.

20 ความเห็น

 1. nam replied:

  ก้อเป็นเรื่องที่ให้ความรู้ดี เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันที่เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องปกติ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่พร้อม

 2. hou replied:

  การ วางแผนครอบครัว คือ การที่สามีภรรยาวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกเมื่อใด มีกี่คน โดยวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวไว้ในระยะต้องการเว้นระยะลูกให้ห่างและใช้วิธี คุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดและตกลง กับสามี ภรรยา คิดร่วมกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดคิด หากเราไม่วางแผน เมื่อมีลูกแล้ว เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ ชีวิตครอบครัวจะมีปัญหา ถ้าเราวางแผนครอบครัวไม่ดี เราอาจจะมีลูกมากเกินไป เราดูแลไม่เต็มที่

 3. hou replied:

  หากจะกล่าวถึงการวางแผนครอบครัว หลายคนอาจนึกถึงคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน อาจนึกถึงอนาคตของครอบครัว การมีบุตร หรือแม้กระทั่งแผนการดำเนินชีวิต แต่สำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวีแล้ว การวางแผนครอบครัวหมายถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตทุกเรื่อง รวมทั้งอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังสูง

 4. jern replied:

  ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ คนเราควรมีความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจมีบุตร
  เพราะการมีบุตรหนึ่งคนก็ทำให้มีภาระต่างๆตามมาอีกมากมายเลย ทั้งในเรื่องของเวลาการเลี้ยงดู รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
  ดังนั้นจึงควรที่จะมีการวางแผนครอบครัวก่อน เพื่อที่จะทำให้บุตรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมนะคะ

 5. Cjay replied:

  การวางแผนครอบครัว เป็นเรื่องสำคัญในชิวิตคู่ของคนในยุคปัจจุบันมาก
  เพราะอนาคตนั้นมีแต่ความไ่ม่แน่นอน ดังนั้นนศษหรือบุึึึคคลที่
  กำลังจะมีครอบครัวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  ที่จะต้องมีความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

 6. Ghost replied:

  การวางแผนครอบครัว ทำให้ คู่สามี และ ภรรยา ได้พัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การมีบุตร และหลังจาการมีบุตรการวางแผนก็ยังคงต้องดำเนิดต่อไปด้วยทั้งนี้เพื่อให้ ทรากเติบโตดเป็นบุคคลที่มีความสารถในด้านต่างๆ และเป็นคนที่ดี

 7. Cooltea replied:

  มีประโยชน์ดีนะ ^^

 8. i-muu-yuy replied:

  การวางแผนครอบครัว จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีระบบ ซึ่งถ้าเราเรียนรู้ ศึกษารูปแบบการวางแผนอย่างถูกวิธี ก็จะดีกับครอบครัวเราเอง

 9. uni3rOnz replied:

  website น่าสนใจดีคับ เนื้อหา ของเว็ป เจาะไปที่ ประชากรส่วนใหญ่

  เราปฎิเสธไม่ได้ เลยเรื่องของ ครอบครัว เป็น พื้นฐานคับ ยิ่งในช่วง

  ที่ประเทศกำลังพัฒนาแบบนี้ ได้ตะหนักถึงพื้นฐานของ “ครอบครัว”

  ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคับที่ website หรือ Blog แห่งนี้

  จะเป็น 1 ส่วนในหลายๆส่วน จะเป็น 1 Blog ในหลายๆ Blog

  ที่เป็น Data Warehouse ในด้านพื้นฐานความคิด พื้นฐานครอบครัว

  ที่ช่วยชี้แนวทาง แหล่งรวม review ข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในคนที่เข้ามาชมอ่าน

  ได้ความรู้ กลับไปคิดและนำไปใช้ ให้ math กับ ชีวิต คับ

  10ดาว เลยคับ

 10. Atiiii replied:

  เริ่ด!!!!

  เรื่องใกล้ ตัว ที่ใครๆ หลายคน อาจจะมองข้าม

 11. จ๋า replied:

  การให้ความรู้ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะ
  แต่น่าจะมีวิธีการใหม่ๆที่น่าสนใจที่จะให้วัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่หันมาวางแผนครอบครัว หรือคุมกำเนิด เหมือนให้กลายเป็นเรื่องของกระแส หรือค่านิยมไปเสียเลย
  ความรู้ที่เผยแพร่จะได้ไม่สูญเปล่า

 12. akajinx replied:

  อย่างนี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ยังเอ๊าะๆกันเลย ประถมศึกษาตอนปลายก็ดี
  ให้ปลูกฝังตั้งแต่ตอนนั้นแหละ แต่น่าจะให้ครอบครัวและนักเรียนมีส่วนร่วมด้วยกัน
  กิจกรรมทุกกิจกรรม จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกัน ประโยชน์ถึงจะเกิด
  หัดให้เด็กๆวางแผน ให้คิดตั้งแต่เด็กๆ ก็จะค่อยๆซึมซับไปจนโต

  คิดว่าพ่อแม่เนี่ยน่าจะใช้เวลากับลูกมากขึ้น พูดคุยถกถามกันบ่อยๆ
  ให้ความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นพ่อแม่กับลูก ก็ดีนะ

 13. siriwan replied:

  แน่นอนการวางแผนครอบครอบเป็นเรื่องสำคัญเพาะทำทำให้อาชญากรรมและเดกกำพ้ารวมถึงปัญหาความยากจนน้อยลง

 14. TEN replied:

  มีประโยชน์มากครับ เรื่องนี้ เพราะวัยรุ่นสมัยนี้อายุ 15-16 ก็มีเพศสัมพันธ์แล้ว จะได้มีการวางแผนครอบครัว ไม่มีลูกก่อนวัยอันควร และจะได้ไม่เป็นปัญหาสังคม

 15. ืninnnnn replied:

  เว๊บไซต์ มีสาระเหมาะกับวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองให้ พวกเขาไได้ทราบวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตัวเอง
  และป้องกันโรคที่จะเกิดได้ ให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้น รู้จักคิดก่อนทำและเมื่อทำต้องรู้จักวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ไม่ตัดสินใจผลีผลาม
  มีสติก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเป็นภาระของสังคมต่อไปในอนาคตได้

 16. tdd replied:

  การวางแผนครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะในปัจจุบันผู้คนต่างไม่ใส่ใจและละเลยในการปฏิบัติ บางคนไม่เห็นความสำคัญและมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป จึงก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดี มีผู้ทีมีความรู้และเข้าใจมาช่วยเสนอแนะ เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว หากทางรัฐมีการสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว อย่างจริงจัง ปัญหาต่างๆในปัจจุบันคนลดน้อยลง และ การวางแผนเหล่านี้ ควรปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนครอบครัว ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อนาคต

 17. หวาน replied:

  ปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ผู้ให้อายที่จะพูดกับเด็ก

  ทั้งที่ความจริงแล้วการเริ่มให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี

  น่าจะส่งผลดีต่อนานคตของส่วนรวมมากที่สุด

 18. ann replied:

  ดีดี
  เป็นประโยชน์ดี เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัว

 19. chairanai replied:

  เหมาะกับวัยรุ่นสมัยนี้มากกกกกกกกกกกกกก

  ควรศึกษาก่อนออกศึก จะได้ไม่เสียใจ

 20. Mccartney replied:

  ดีครับ ได้รู้การวางแผนครอบครัวไว้เปนแนวทาง

  ใกล้วัยแล้วเหมือนกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: