องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว


องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ดังนี้

 • การเลือกคู่ครอง เป็นการเลือกคนที่จะมาร่วมสร้างครอบครัว ร่วมรับผิดชอบภาระต่าง ๆ และร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดชีวิต
 • การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะต้องตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน สำหรับอาชีพควรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอนและเพียงพอที่จะดูแลครอบครัว
 • การแต่งงาน มีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตครอบครัวคนเรา ทั้งด้านจิตใจที่หมายถึงความสุขสมหวังที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารัก และเหมาะสมซึ่งกันและกัน เป็นประเพณีที่แสดงถึงการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการตกลงใจในการใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิง และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย พิธีแต่งงานควรเป็นไปตามฐานะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
 • การปรับตัว ระยะเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน ตกลงบทบาทและภาระหน้าที่ในครอบครัวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย และสามารถสลับบทบาทกันได้ในยามจำเป็น มีการวางแผนในการจัดสรรค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเก็บออมเอาไว้ในอนาคต
 • การวางแผนมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตร เป็นการวางแผนว่าทั้งคู่พร้อมจะมีบุตรเมื่อไร ต้องการบุตรกี่คน และเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เตรียมความพร้อมในเรื่องฐานะการเงิน และวิธีการที่จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ เว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้แม่ได้พื้นฟูสุขภาพของตนเองก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และให้การเลี้ยงดูลูกคนก่อนอย่างเต็มที่ด้วยความรักและเอาใจใส่ ไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป
 • การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข และให้บุตรของตนเกิดมาพร้อมกับความรักของคนทั้งสอง
 • ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
Advertisements

มกราคม 9, 2010. การวางแผนครอบครัว.

9 ความเห็น

 1. Ghost replied:

  การจะวางแผนครอบครัวที่ดี ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ
  การเตรียมพร้อมที่ดีนั้น อีกชีวิตหนึ่งที่จะเกิดมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย

 2. Aronc replied:

  เป็นข้อมูลที่ดีมาก ปัญหาในสังคมปัจจุบันเกิดจากการขาดการวางแผนองค์ประกอบของครอบครัวที่ดี ทำให้เมื่อสร้างครอบครัวแล้วก่อให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ฉะนั้นหากเรามีองค์ประกอบของการวางแผนครอบครัวที่ดีแล้วย่อมก่อให้เกิดแต่ผลดีในการสร้งครอบครัวแน่นอน

 3. i-muu-yuy replied:

  การเตรียมความพร้อมในการวางแผนครอบครัว ถ้าเรามีองค์ประกอบต่างๆที่ครบทุกด้านจะทำให้ การดำเนินชีวิตของชีวิตคู่ดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหา

 4. uni3rOnz replied:

  ครอบครัว คำนี้ ครอบคลุม ถึง ชีวิต 3 ชีวิต ขึ้นไป

  เริ่มจาก Core พ่อ แม่ และ ลูก

  component เหล่านี้ เป็นพื้นฐานเลยคับ สำหรับ สังคมที่ดี

  เริ่มต้นดี สังคมดี

 5. akajinx replied:

  ครอบครัว ไม่ใช่เราตัวคนเดียว
  ครอบครัว ไม่ใช่มีแค่เราสองคน

  ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านของเราสองคน
  ครอบครัว เมื่อมีลูกตัวน้อยถึงจะเป็นบ้านที่แท้จริง

  ความรักไม่ได้ทำให้อิ่มท้อง ความรักซื้ออะไรไม่ได้เลย
  แต่เงิน ซื้อทุกอย่างได้ ยกเว้น อากาศ และความรัก

  คนสองคนนี้จะต้องร่วมมือกัน เข้าใจกัน แบ่งปันกัน
  ดูแลกัน ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัวเอง มีสติ

  ใช้ความรักที่มีต่อกัน สร้างเงิน สร้างงาน
  สร้างความมั่นคงให้บ้าน เพิ่มเติมความรักต่อกัน

  คนสองคนแบ่งปันความสุขกัน ลูกก็ได้ความสุขตรงนั้นด้วย
  เมื่อบ้านดี สังคมก็ดี ชีวิตก็ยิ่งดี ประเทศชาติก็ยิ่งยิ่งดี

 6. BoO replied:

  ก็ เป็น ตัวช่วยในการวางแผนครอบครัวอีกทางหนึ่งที่ดีคับ

 7. poppy replied:

  คนส่วนใหญ่คิดว่าการวางแผนครอบครัว หมายถึง การกำหนดจำนวนบุตร ว่าอยากจะมีจำนวนเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้ว การวางแผนครอบครัว ประกอบด้วยส่วนประกอบอีกหลายอย่าง จึงควรจะคิดและวางแผนให้รอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น

 8. thakanid replied:

  การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องที่ดี
  เพื่อให้อนาคตของตัวเราเองและคน
  ที่เรารักดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีความสุข

 9. donnn replied:

  สังคมจะดีก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวนี้แหละ..ที่เป็นรากฐานของสังคม..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: